Kreu / Njoftime & Të reja / Raporti Periodik Universal

Raporti Periodik Universal

Në 15 shtator 2013 koalicioni BKTF dorëzoi Raportet Periodik Universal (UPR Report) pranë Komitetit të Gjenevës për këtë mekanizëm, të shkruar nga anëtarët e koalicionit dhe të rinjtë pjesë e grupit advokues të BKTF.

Në këtë raport trajtohen tema si puna e fëmijëve, dhuna ndaj fëmijëve, fëmijët më aftësi ndryshe, fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët pa kujdes prindëror, pornografia me fëmijët etj.

https://web.archive.org/web/20150204012653/http://bktfcoalition.org/index.php/sq/kreu/56-lajme/97-raportet-periodik-universal

Check Also

Tor per Gazetare dhe Fotografe , Young With a Voice Project

BKTF COALITION hap thirrjen per Gazetare dhe Fotograf në kuadër të projektit Young With a Voice. Kandidatët …