Kreu / Njoftime & Të reja / TOR per dy eksperte te jashtem

TOR per dy eksperte te jashtem

Thirrje per dy eksperte te jashtem, per projektin me titull:

“Qendër e qëndrueshme komunitare shumë-funksionale (QKShF) për grupe vulnerabël në Njësinë Bashkiake nr. 4 dhe nr. 8 në Tiranë”, nga ARSIS NGO, SHKEJ, dhe Rome Ushten, nje projekt i mbeshtetur nga Bashkimi Europian nepermjet fondeve IPA.

Me poshte gjeni TOR:

Fw%3a_Dy_ToR_per_eksperte_te_jashtem_per_projektin_e_ARSIS_me_BE

Check Also

Tor per Gazetare dhe Fotografe , Young With a Voice Project

BKTF COALITION hap thirrjen per Gazetare dhe Fotograf në kuadër të projektit Young With a Voice. Kandidatët …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.