Kreu / Njoftime & Të reja / BKTF publikon për herë të parë, Indeksin e Mbrojtes së Femijëve ne Shqipëri

BKTF publikon për herë të parë, Indeksin e Mbrojtes së Femijëve ne Shqipëri

 

 

 

file-page1

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur per matjen e reformave të vendit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës nxjerr në pah se si Shqipëri performon në mbi 600 indikatorë të përshtatur nga lista zyrtare e zbatimit të KDF.  Indeksi sjell evidenca mbi zhvillimin e politikave, zbatimin e politikave, kapaciteteve në ofrim të shërbimeve, lloaridhënien në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe nivelin e bashkëpunimit në mes të aktorëve që punojnë për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri. Indeksi është zhvilluar në nëntë shtete të Evropës Juglindore dhe Kaukazit Jugor.

Kliko këtu për të lexuar Indeksin e Plotë në Shqip 

Check Also

Roma Community in Shkoze area

News on Roma Community in Shkoze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.