Kreu / Antarët e BKTF

Antarët e BKTF

Organizata Adresa Web
Amaro Drom unioniamarodrom.org
ARSIS arsis-al.org/arsis
Caritasi Shqiptar caritasalbania.org
Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo cies.it
Fëmijët e Botës dhe të Shqipërisë të Drejtat e Njeriut- FBSH-DN npf.al
Fondacioni Ndihmë për Fëmijë –NPF soskd.org.al
SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri soskd.org.al
Partnerë për Fëmijët partnereperfemijet.org
Qendra e Grave me Probleme Sociale drejtesiasociale.com
Qendra Fëmijët Sot femijetsot.org
 Qendra Psiko Sociale VATRA  qendravatra.org
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri crca.org.al
Rromani Baxt Albania rromani.org
Save the Children Shqipëri savealbania.org
Shërbimi Ligjor Falas, TLAS tlas.org.al
Shoqata Kombëtare Edukimi për Jetën (SHKEJ) shkej.org
Terre Des Hommes – Misioni në Shqipëri tact-project.com
Tjetër Vizion tjetervizion.org
WorldVision – Shqipëri dhe Kosovë wvi.org