Kreu / Na Sponsorizoni

Na Sponsorizoni

Ju mund te sponzorizoni Koalicionin BKTF, ne Llogarine Bankare Prane Intesa San Paolo ne

Numrin: 102 52 31 802, IBAN : AL 02208110080000001025231802

Kontributet tuaja nuk do të shkojnë si sponsorizime direkte të fëmijëve.

Ato do të grupohen dhe do të shërbejnë për të:

  • Ofruar programe apo aktivitete të bazuara në komunitet për të gjithë fëmijët në nevojë dhe familjet e tyre;
  • Organizuar fushata ndërgjegjësuese të cilat do t’i drejtohen publikut në tërësi dhe do të synojnë mbrojtjen e  fëmijëve nga trafikimi, shfrytëzimi apo çdo lloj forme abuzimi e dhune.

Nëse dëshironi të mbështesni aktivitetet tona duke u bërë pjesë e tyre si vullnetarë mund të kontaktoni në adresën e e-mail: [email protected]